... víme jak na to! Kontaktujte
naše obchodní manažery
Dostávám peníze, i když platím!
A za své peníze si chci pořídit to, co chci JÁ!
Stojím o věci, které se mi hodí.
Pro sebe, manželku, děti nebo i psa.
Jinde mi dávají věci, které už mám.
Nakupuji na správném místě a vydělávám.
ŠEL SEM DO TOHO
A BAVÍ MNĚ TO!
Kontaktujte
naše obchodní manažery

Jak na to?

Partneři

TO JSOU MOJE ZNAČKY, ZNAČKY CO MÁM RÁD!

STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
Podmínky marketingové akce „Prachy dělaj prachy“

ÚČELEM TOHOTO DOKUMENTU JE ÚPLNÁ DEFINICE MARKETINGOVÉ AKCE „PRACHY DĚLAJ PRACHY“ (DÁLE JEN „AKCE“).

1. ORGANIZÁTOR AKCE:
STAVMAT STAVEBNINY a.s.,
Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná
IČ: 25121049

2. TERMÍN KONÁNÍ AKCE
2.1. Akce v podobě získávání nákupních peněžitých poukázek (dále jen poukázka) na libovolný nákup zboží na internetovém portálu
www.mall.cz probíhá v termínu od 01. 02. 2024 do 30. 11. 2024. Do tohoto termínu budou evidovány veškeré vystavené a zaplacené daňové doklady, na základě kterých jsou účastníkům připisovány body na jejich účet.
2.2. Vyhodnocení akce probíhá v podobě předání poukázek pro nákup na největším nákupním portálu v ČR www.mall.cz.
Vyhodnocení probíhá ve dvou kolech:
1. kolo za období 01. 02. 2024 – 30. 06. 2024 s předáním poukázek nejpozději v průběhu srpna 2024.
2. kolo za období 01. 07. 2024 – 30. 11. 2024 s předáním poukázek nejpozději v průběhu ledna 2025.

3. PODMÍNKY AKCE:
3.1. Do akce jsou zapsáni fyzické i právnické osoby podnikající na živnostenské oprávnění se sídlem v České republice (dále jen „obchodní partner“). Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci STAVMAT STAVEBNINY a.s. a jejich rodinní příslušníci a právnické osoby, ve kterých zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci mají svůj podíl nebo jsou v orgánech těchto právnických osob.

3.2. Obchodní partner je automaticky registrován v akci ve chvíli, kdy nakoupí u STAVMAT STAVEBNINY a.s. jakékoliv zboží. Od této chvíle jsou obchodnímu partnerovi připisovány na jeho vytvořený zákaznický účet u STAVMAT STAVEBNINY a.s. body. Body jsou připisovány za nákup libovolného zboží (mimo obalů a služeb) z nabídky STAVMAT STAVEBNINY a.s.

3.3. Nemá-li obchodní partner zájem na účasti v akci, má právo kdykoliv zaslat oznámení o svém nesouhlasu na e-mailovou adresu:
info@stavmat.cz. V tomto případě bude jeho zákaznický účet pro akci zrušen a jeho účast na akci zaniká.

3.4. Každý získaný celý 1 bod má hodnotu 1,- Kč.

3.5. Ve stanovených termínech proběhne vyhodnocení, kdy jsou každému z obchodních partnerů získané body sečteny a proměněny v poukázku, kterou lze uplatnit na nákup libovolného zboží na www.mall.cz.

3.6. Podmínkou pro získání poukázek v 1. či 2. kole je minimální obrat 350 000,- Kč bez DPH pro každé kolo. Získané body v jednotlivých kolech jsou nepřevoditelné.
3.7. Poukázky mají platnost 12 měsíců od data jejich vystavení.

3.8. Předání poukázek obchodnímu partnerovi probíhá osobně zástupcem organizátora.

4. SPECIÁLNÍ BONUSOVÉ PROGRAMY:
4.1. V určitém období má obchodní partner možnost získat násobné množství bodů
(bonusové body) za nákup značkových materiálů za zvýhodněnou cenu. Vedle zvýhodněné ceny za zboží získává nákupem tohoto zboží u
STAVMAT STAVEBNINY a.s. bonusové body.

4.2. O bonusových programech informuje organizátor obchodní partnery na internetových stránkách www.stavmat.cz/pdp, nebo na svých prodejnách. Platnost bonusových programů bude vždy časově omezená s jasným časovým rámcem. Časové rámce ke každému bonusovému programu budou uveřejněny na
www.stavmat.cz/pdp, nebo sděleny na prodejnách STAVMAT STAVEBNINY a.s. nebo prostřednictvím obchodních zástupců.

4.3. Získané poukázky není možno směnit na peníze. Poukázky není možno vymáhat.

4.4. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci bez udání důvodu.

4.5. Organizátor neodpovídá za nabídku zboží na www.mall.cz. Organizátor neodpovídá za obsah kupní smlouvy a z ní vyplývajících práva a povinností mezi obchodním partnerem a společností provozující nákupní portál www.mall.cz.